اقتصادناالمیسر
48 بازدید
نقش: نویسنده
شابک: 964-8465-10-x
سال نشر: 1382
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : عربی
فهذه هی الطبعة الثانیة لکتاب "اقتصادنا المیسر"منفتحة و مصححة،و هو کتاب تحریت فی اعداده الاختصار،ووضوح العبارة،و توخیت منه تقدیم صورة شاملة ومیسرة للمذهب الاقتصادی ...