سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مجمع جهاني علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
---- 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
----- 
همکاری 
مجله علوم الحدیث 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی